FAQ

Tilmelding

Klimakampen er en holdkonkurrence for arbejdspladser. Det er altså hold af kollegaer, der kan deltage.

Vi planlægger at afholde en kampagne for gymnasieklasser i 2022. “Gymnasiernes Klimakamp 2022”. 

Det er desuden vores hensigt at udvide med konkurrencer til folkeskoler og private.

“Kollegaernes Klimakamp 2022” starter d. 30. maj. Tilmeldingen er åben fra d. 1. april. til d. 20. maj.

“Gymnasiernes Klimakamp 2022” starter til efteråret. Det præcise dato er endnu ikke fastlagt. Tilmeldingen åbner til sommer.

  • Som organisation hjælper I jeres ansatte med grønnere vaner og at blive mere engagerede i klimaet.
  • I kan se statistik for hvordan I har klaret jer i forhold til andre organisationer og hvor meget CO2 i har sparet. Når konkurrencen er slut vil i modtage et diplom over jeres bedrifter.
  • I får altså en billig og let implementerbar metode til at reducere jeres CO2 udledning og skabe større engagement i klimaet. I viser at I er en organisation der går op i klima og som er villige til at “walk the walk”.
  • Vi planter desuden et træ for hver hold der melder sig til. Dette sker i samarbejde med Growing Trees Network Foundation som planter træerne i Danmark.

Klimakampen er et værktøj til at ændre vaner. Så hvis du ønsker at leve mere klimavenligt, er det en god måde at komme i gang. Vi har samlet en masse teknikker omkring adfærdsændringer og kogt dem ned til en sjov konkurrence.

Man kan købe deltagelse for et hold her på hjemmesiden, TILMELD.

Man kan købe deltagelse for et eller flere hold af 5-9 kollegaer.

Hvis der er problemer, skriver du bare til os på mail: info@klimaholdet.dk så skal vi nok hjælpe.

Der kan gå op til to dage fra vi har modtaget din ordrer til at dit hold er oprettet. Er dit hold stadig ikke oprettet efter denne periode, kontakt os da venligst på info@klimaholdet.dk

Konkurrencen

4 uger. Fra mandag d. 30. maj til søndag d. 26. juni.

I vores app er 34 pointgivende aktiviteter. Det er alle hverdagsting, som alle kan være med på. Har du udført en af disse aktiviteter i ugens løb, registrerer du det i app´en og får point. Vi har aktiviteter i 5 kategorier: Fødevarer, Transport, Ting & sager, Engagement og El & varme. Et par eksempler på aktiviteter er: “Spis plantebaseret aftensmåltid”, “Giv tøj til genbrug” og “Sluk standby-elektronik”. 

Ca. 20 % af deltagergebyret (ekskl. moms) bliver brugt til præmier. De præcise præmier afhænger derfor af antal deltagere, men vil blive offentliggjort snarest muligt.

Der er flere konkurrencer i konkurrencen. Hovedkonkurrencen vindes som hold. Når de 4 uger er gået trækker vi lod. Hver sejr et hold har, giver et lod i lodtrækningen.

Man kan også vinde individuelt. For hver uge, man får over 1500 point, får man et lod i puljen. Vinderen udtrækkes når kampagnen er slut.

Vi kan desværre ikke fjerne muligheden for at snyde. Vi har tillid til, at de som deltager, ønsker at ændre vaner og derfor vil deltage med god sportsånd.

Efter sidste kampagne spurgte vi i et anonymt spørgeskema om deltagerne havde snydt. Her sagde 0 % at de havde snydt. Heller ingen i testen med 2 gymnasieklasser svarede at de havde snydt (og de var ellers meget direkte i deres feedback). 9 % af gymnasieeleverne var delvist enige i at de havde pyntet lidt, mens resten svarede at de ikke havde pyntet. Det lader altså til at snyd ikke er et stort problem.  

Vi har desuden valgt, at præmierne ikke bare gives til topscorerne, men uddeles ved lodtrækning baseret på indsatsen. Vi håber dette kan minimere incitamentet til at snyde.

Du kan hente appen i både Google Play og i App Store.

Inde på hver aktivitet har vi specificeret kravene for at få point i én til flere paragraffer. Ved nogle er desuden en række undtagelser eller særlige tilfælde. Hvis der er et grønt hak for man point. Hvis der er et rødt minustegn gør man ikke.

Du får også point, hvis du ville have udført aktiviteten alligevel. Pointsystemet er som sådan uafhængigt af hvad du plejer at gøre, eller ellers ville have gjort.

Klimakampen ApS

Det gør Klimakampen ApS. Vi er en start-up bestående af 2 personer.

Vi er en privat virksomhed og man vil når året slutter kunne se vores årsregnskab offentligt. Vi er pt i første regnskabsår, men forventer følgende omkostningsstruktur:
Af deltagergebyret (eks. moms) går ca. 20 % til præmier, 10 % til et klimagodtgørende formål, 40 % til løbende omkostninger og videreudvikling af appen og 30 % til lønninger.

Vi vil gerne bruge ca. 10% af vores omsætning (ekskl. moms) på et klimagodtgørende formål. Vi har valgt, at det skal gå til at plante træer i Danmark. 

Træer optager CO2 fra atmosfæren og binder det i biomassen, når de vokser. Det er derfor en god klimaløsning. og det er desuden en meget ligetil løsning ift. markedsføring.

At plante træer skal dog ikke være et alternativ til at reducere vores udledning. CO2-reduktioner er vores primære fokus, og træerne blot et supplement.

Ja, meget. Så hvis du har en idé, så sig endelig til.