Klimakampen

FAQ

Tilmelding

Klimakampen er en holdkonkurrence for arbejdspladser, folkeskoler og gymnasier.

Næste fastlagte kampagne starter i marts 2024. Denne er for arbejdspladser, så det er altså hold af kollegaer, der kan deltage. Tilmeldingen er åben her: https://klimakampen.nu/index.php/tilmeld/.

Vi afholder løbende kampagner for folkeskoler og gymnasier efter aftale. Store arbejdspladser har desuden mulighed for egen interne kampagne. Hvis I er interesseret i disse, så skriv til Nicolai@klimaholdet.dk.

Det er desuden vores hensigt at udvide med konkurrencer til  private borgere i samarbejde med kommunerne.

“Klimakampen – Marts 2024” som er for arbejdspladser, starter mandag d. 4. marts. Tilmeldingen er åben fra nu indtil d. 1. marts.

Fra 2. halvår 2024 går vi nemlig over til en abonnementsmodel, hvor arbejdspladsen løbende betaler for medlemskab i Klimakampen.

Udover kampagnerne vil der da også komme andre spændende medlemsfordele. 

Kampagner for folkeskoler, gymnasier og interne for arbejdspladser afholdes løbende efter aftale. Er I interesseret i disse, så skriv til Nicolai@klimaholdet.dk.

I lader de ansatte mærke jeres klimaengagement!
2030-planer er svære at mærke og forholde sig til. Klimakampen bringer jeres klimaengagementet ned i øjenhøjde og direkte ind i medarbejdernes dagligdag.

  • Vis de ansatte at I er ambitiøse på klimaområdet.
  • Skab troværdighed om jeres øvrige klimamål
  • Styrk fællesskabet på arbejdspladsen

Vi planter desuden et træ for hver hold der melder sig til. Dette sker i samarbejde med Growing Trees Network Foundation som planter træerne i Danmark.

Klimakampen er et værktøj til at ændre vaner. Så hvis du ønsker at leve mere klimavenligt, er det en god måde at komme i gang. Vi har samlet en masse teknikker omkring adfærdsændringer og kogt dem ned til en sjov konkurrence.

Som arbejdsplads kan man købe deltagelse for et hold her på hjemmesiden, TILMELD.

Arbejdspladsen køber deltagelse de ansatte. De vælger en plan og betaler det beløb per deltagende ansat, når kampagnen er slut.

Tilmelding af gymnasier og folkeskoler foregår over mail, så skriv til os, så finder vi en løsning der passer til jer!

Hvis der er problemer, skriver du bare til os på mail: info@klimakampen.nu så skal vi nok hjælpe.

De ansatte kan selv oprette hold i app´en og invitere deres kollegaer.

Man kan skifte hold indtil kampagnen starter.

Konkurrencen

“Klimakampen – Marts 2024” varer 4 uger.

Skræddersyede kampagner til arbejdspladser kan vare op til 8 uger.

Kampagner til folkeskoler, gymnasier og interne kampagner til arbejdspladser kan variere i længde efter jeres behov.

I vores app er en række pointgivende aktiviteter. Det er hverdagsting, som alle kan være med på. Har du udført en af disse aktiviteter, registrerer du det i app´en og får point.

Vi har aktiviteter i 5 kategorier: Fødevarer, Transport, Ting & sager, Engagement og El & varme. Et par eksempler på aktiviteter er: “Spis plantebaseret aftensmåltid”, “Giv tøj til genbrug” og “Sluk standby-elektronik”. 

Ca. 20 % af deltagergebyret (ekskl. moms) bliver brugt til præmier. De præcise præmier afhænger derfor af antal deltagere, men vil blive offentliggjort før kampagnen starter.

Der er flere konkurrencer i konkurrencen. Hovedkonkurrencen vindes som hold. Når de 4 uger er gået trækker vi lod. Hver sejr et hold har, giver et lod i lodtrækningen.

Man kan også vinde individuelt. For hver uge, man får over 1500 point, får man et lod i puljen. Vinderen udtrækkes når kampagnen er slut.

Vi kan desværre ikke fjerne muligheden for at snyde. Vi har tillid til, at de som deltager, ønsker at ændre vaner og derfor vil deltage med god sportsånd.

Efter sidste kampagne spurgte vi i et anonymt spørgeskema om deltagerne havde snydt. Her sagde 0 % at de havde snydt. Heller ingen i testen med 2 gymnasieklasser svarede at de havde snydt (og de var ellers meget direkte i deres feedback). 9 % af gymnasieeleverne var delvist enige i at de havde pyntet lidt, mens resten svarede at de ikke havde pyntet. Det lader altså til at snyd ikke er et stort problem.  

Vi har desuden valgt, at præmierne ikke bare gives til topscorerne, men uddeles ved lodtrækning baseret på indsatsen. Vi håber dette kan minimere incitamentet til at snyde.

Du kan hente appen i både Google Play og i App Store.

Inde på hver aktivitet har vi specificeret kravene for at få point i én til flere paragraffer. Ved nogle er desuden en række undtagelser eller særlige tilfælde. Hvis der er et grønt hak for man point. Hvis der er et rødt minustegn gør man ikke.

Du får også point, hvis du ville have udført aktiviteten alligevel. Pointsystemet er som sådan uafhængigt af hvad du plejer at gøre, eller ellers ville have gjort.

Klimakampen ApS

Det gør Klimakampen ApS. Vi er en start-up bestående af 2 personer.

Vi er en privat virksomhed og man vil når året slutter kunne se vores årsregnskab offentligt. Vi er pt i første regnskabsår, men forventer følgende omkostningsstruktur:
Af deltagergebyret (eks. moms) går ca. 20 % til præmier, 10 % til et klimagodtgørende formål, 40 % til løbende omkostninger og videreudvikling af appen og 30 % til lønninger.

Vi vil gerne bruge ca. 10% af vores omsætning (ekskl. moms) på et klimagodtgørende formål. Vi har valgt, at det skal gå til at plante træer i Danmark. 

Træer optager CO2 fra atmosfæren og binder det i biomassen, når de vokser. Det er derfor en god klimaløsning. og det er desuden en meget ligetil løsning ift. markedsføring.

At plante træer skal dog ikke være et alternativ til at reducere vores udledning. CO2-reduktioner er vores primære fokus, og træerne blot et supplement.

Ja, meget. Så hvis du har en idé, så sig endelig til.